De 27 Dagen Campagne, 24. Volgzaam leiderschap

Dinsdag 25 augustus 2020
Dag 19 van de 27 Dagen Campagne

Café 1919, Anshan

Welk onderwijs brengt pientere leerlingen?
Welke krijgsmacht vrede en veiligheid?
Welke landbouw gezond voedsel?

Tientallen gedetailleerde inhoudelijke vragen krijg ik voorgelegd. Heel begrijpelijk; leden mogen weten hoe een kandidaat over een thema denkt. Welke mening of opvatting die over een onderwerp heeft.

De vragen variëren van hele goede tot goede tot gewoon standaard tot minder goede vragen.

Heel soms een slechte vraag, een vraag die niet echt een vraag is. Zo zijn wij soms ook wel weer: een vraag stellen niet om het antwoord te horen, maar om de eigen mening te ventileren. Geeft niets; all in the game. Is ook leerzame vooruitgang.

Punt is natuurlijk dat ik maar zeer beperkte dossierkennis heb. Van sommige dossiers weet ik zelfs zo goed als niets.

Zelfs over het land waar ik woon weet ik meer niet dan wel. Als me suggestief gevraagd wordt of ik denk dat het virus dat nu de hele wereld beheerst werkelijk van die vismarkt in Wuhan afkomstig is of toch uit dat laboratorium op de andere oever van de rivier die door Wuhan sttoomt, dan weet ik oprecht niets meer dan elke andere willekeurige surfer op internet vinden kan. Ben er zelf niet bij geweest. Zelfs nog nooit in Wuhan. Misschien is er zelfs nog een andere bron. Dat kan ik dan weer wel bedenken. Er is altijd één antwoord meer mogelijk.

Wat ik maar zeggen wil: mensen, ik weet niet veel. Ik weet alleen dat ik meer niet dan wel weet.

Drie opmerkingen ter nuancering:

1.

Wij zijn niet het soort partij die blind achter de leider aanloopt. Tenminste, dat hoop ik. Als leden en kiezers van andere partijen in amechtige aanbidding hun leider volgen, en blind zijn voor diens of dier tekortkomingen en beperkingen; prima, moeten zij zelf weten. Ik mag toch hopen dat wij anders in elkaar steken. Dat wij het vermogen en de goesting hebben ook intern kritisch te kunnen blijven. Dat wij niet alles voor zoete koek slikken.

2.

Er is heel veel deskundige kennis binnen onze partij. Een van de vele verworvenheden van de afgelopen jaren van klim is dat we er steeds beter in slagen die deskundigheid in thema-afdelingen te bundelen. Het is nooit af, we moeten als partij immer door blijven gaan kennis te vergaren en te bundelen. Een goed gesprek tussen deskundigen levert vaak veel nieuwe inzichten op. Uiteindelijk betekent feitelijke deskundigheid niet dat we de wijsheid in pacht hebben. Kennis is nog geen wijsheid. Ook deskundigen verschillen met elkaar van mening. Hebben niet de definitieve oplossing. Denken het zeker te weten leidt tot stilstand.

3.

Hoe deskundig in een bepaald vakgebied ook, ieder van ons is op verreweg de meeste vlakken leek. Kiezers stemmen als mens. Kiezers die overal verstand van hebben bestaan niet. Kiezers die denken overal verstand van te hebben misschien wel, maar dat is een ander verhaal.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − 6 =