Amateur in professionele politiek

Zaterdag 29 augustus 2020
de zesde van negen

Thuis in Anshan

Lieve Sigrid,

Hoe serieus is politiek?
Hoeveel ruimte is er voor spel?
Hoeveel voor een idealistische amateur?

Politiek is een serieuze zaak. Soms gaat het over leven en dood, vrijwel altijd gaat het over zaken die mensen diep raken, heel soms maar gaat het over flauwekul.

Maar niets is absoluut, ook de politiek niet. Ook de politiek is onderhevig aan de wet van relativiteit. Politici zijn, net als alle andere professionals, nogal eens geneigd de eigen belevingswereld als het epicentrum van de samenleving te zien. Maar dat is helemaal niet zo.

Politiek is net als het weer, het is altijd en overal. Het is best weg te denken, daarmee is het nog niet verdwenen. Voor de mensen in het land is het een voldongen feit, waarlangs zij hun leven van alledag plooien.

Politiek is van iedereen, en iedereen is politiek.

Ook de mensen die beweren politiek één pot nat te zijn doen alleen al met die uitspraak aan politiek. Soms houdt het daarbij op, maar als je goed naar die mensen luistert komt er vaak heel veel politiek los. Niet meedoen aan een democratische verkiezing is ook een politieke keuze. We doen niet-stemmers tekort als we stellen dat wie weigert de stem uit te brengen daarmee het recht van spreken verspeelt.

Politiek is een spel, soms zelfs een kinderachtig spel. Als kinderen gedragen we ons allemaal wel eens. En zoals dat dan zo vaak gaat: de kinderachtigheid van de ander is ons een doorn in het oog, terwijl we hetzelfde kind in ons zelf koesteren.

Politiek is een vak, een ambacht. Om dat ambacht goed uit te kunnen oefenen is vakbekwaamheid vereist. En zoals dat in elk beroep het geval is, is de ene professional de andere niet.

In een democratie als de onze is die professionaliteit de onvermijdelijke oorzaak van de even onherroepelijke kloof tussen de mensen en de politiek.

Kiezers zijn per definitie amateurs. Zij worden voor hun democratische arbeid niet betaald. De kiezer, die zich voor zijn stem betalen laat, maakt van democratie corruptie.

Het is mijn idealistische droom een amateur politicus te blijven. De vrije mens die ik ben. In het spel dat politiek heet weiger ik professioneel te worden. Laat mij maar n.iemand zijn.

Lieve groet, tonnie.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 1 =