Top 27

Top 27
Elke dag vanaf vandaag, 27 dagen lang, plaats ik een nummer uit de Top 27. Een film, een boek, een lied. Met een verhaal. Het kan van alles zijn. Een verwijzing naar de actualiteit, een achtergrondverhaal wat mij drijft, de missie die mij bezig houdt.

  1. Mississippi Burning

Racisme is gif in een samenleving. Maar het is geen simpel gif. Het is een potpourri van ingrediënten. Zelden heeft racisme een eenduidige wortel.


Onwetendheid, eigenwaan, botte haat, arrogantie, egoïsme, eigen belang, kuddegedrag, gemakzucht, simplisme, generalisatie, lafheid, ontkenning, moeite met verandering, machtswellust, gebrek aan zelfkritiek, gewetenloosheid, blindheid, hypocrisie.


Allemaal menselijke eigenschappen die in een giftige cocktail bij elkaar schrijnend onrecht als gevolg kunnen hebben.


En om het nog ingewikkelder te maken, het is niet een gemakkelijk zwart-wit verhaal. Het is niet zo dat de mensen die zich bedoeld en onbedoeld aan racisme schuldig maken het monopolie op die menselijke onhebbelijkheden hebben en dat de mensen die slachtoffer van racisme zijn zulke onhebbelijkheden niet hebben. Was het zo simpel maar. Helaas: in meer of mindere mate heeft iedere mens wel eens last van die onhebbelijkheden.


Wat er aan te doen?
Waar te beginnen?


Onderwijs? Om iets aan de onwetendheid te doen?
Zeker. Maar niet genoeg.


Wetgeving? Om botte haat tegen te gaan?
Zeker. Maar niet genoeg.


Het goede voorbeeld? In de hoop op navolging?
Zeker. Maar niet genoeg.


Protest? Opdat blinden zien gaan?
Zeker. Maar niet genoeg.


Geduld? Om mensen de tijd te gunnen met verandering mee te gaan?
Zeker. Maar niet genoeg.


Nuance? Om niet in generalisatie te vervallen?
Zeker. Maar niet genoeg.


Confrontatie? Om de ontkenning te doorbreken?
Zeker. Maar niet genoeg.


Bescheidenheid? Antidote voor de hoogmoed?
Zeker. Maar niet genoeg.


Een open gezicht? Een uitnodiging?
Zeker. Maar niet genoeg.


Empathie? Om een ander dan jezelf te begrijpen?
Zeker. Maar niet genoeg.


Het gif dat racisme heet schuilt in ieder van ons. Omdat ieder van ons wel eens last heeft van onwetendheid, eigenwaan, botte haat, arrogantie, egoïsme, eigen belang, kuddegedrag, gemakzucht, simplisme, generalisatie, lafheid, ontkenning, moeite met verandering, machtswellust, gebrek aan zelfkritiek, gewetenloosheid, blindheid en hypocrisie.


De immere overeenkomst tussen alle mensen is dat we allemaal de neiging hebben het onrecht dat we anderen aandoen te bagatelliseren en het onrecht dat van de ander uitgaat uit te vergroten. De verontwaardiging om eigen misstanden is veel minder dan de ophef om andermans misstappen.


Maar er is hoop, het mooie is: in ieder van ons schuilt ook het antigif.
Ieder van ons kan leren, de meesten van ons houden zich aan de wet, we zijn allemaal elkaars voorbeeld, in onze wereld bestaat de vrijheid van demonstratie, tijd is er voor iedereen, niemand van ons wil zomaar met anderen over een kam geschoren worden, in onze wereld kennen we vrijheid van meningsuiting, niemand van ons is het vermogen vreemd bescheiden te zijn, wie wil er nou niet uitgenodigd worden, ieder van ons kan zich wel in een ander inleven.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × vijf =