Top 27, nr. 17; Wall Street

Top 27

27 dagen lang plaats ik een nummer uit mijn eigen Top 27. Een film, een boek, een lied. Met een verhaal.

Het kan van alles zijn. Een verwijzing naar de actualiteit, een achtergrondverhaal over wie ik ben, wat mij in mijn leven drijft, de missie die mij bezig houdt. Vandaag nummer 17.

27. Mississippi Burning

26. School, Supertramp

25. De Avonden, Gerard Reve

24. Once Upon a Time in the West

23. Break on Through, the Doors

22. Odysee, Homerus

21. Swiebertje

20. Brabant, Guus Meeuwis

19. Vier zwarte dagen

18. Pride (in the name of love), U2

17. Wall Street

Ieder mens heeft alle menselijke eigenschappen in zich. Ieder van ons is gierig, maar ook gul. In elke mens schuilen hebzucht en goedgeefsheid. Niemand is alleen maar goed, of alleen maar slecht. Perfecte mensen bestaan net zo min als waardeloze mensen.

Behalve in films.

In films heeft de regisseur de vrijheid de werkelijkheid te overdrijven. De vrijheid sommige nuances weg te laten, andere juist uit te vergroten. In de fictie van de cinema vermag een filmmaker mensen tot karikaturen te reduceren.

Oliver Stone is zo’n filmmaker. Gordon Gekko is zo’n karikatuur.

The point is, ladies and gentleman, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit.

Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. And greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. 

Het punt is, dames en heren, dat hebzucht, bij gebrek aan een beter woord, goed is. Hebzucht is juist, hebzucht werkt. Hebzucht verduidelijkt, verwijdert obstakels, en vat de essentie van de wil om vooruit te gaan.

Hebzucht, in al haar verschijningsvormen; hebzucht om te leven, voor geld, voor liefde, voor kennis, heeft de klim omhoog van de mensheid mogelijk gemaakt. En let op mijn woorden, hebzucht gaat niet alleen Teldar Paper redden, maar ook die andere disfunctionerende onderneming die de Verenigde Staten heet.

Gordon Gekko’s ode aan hebzucht uit de film die in 1987 uitkwam is een eigen leven gaan leiden. Greed is good is het credo geworden van veel, heel veel mensen. Op de Wall Streets van de wereld, en daarbuiten.

Aan het eind van de film belandt Gekko in de gevangenis. Zijn fortuin had hij niet helemaal eerlijk bij elkaar geharkt. Die nuance is in de historie van hebzucht verloren gegaan.

Gordon Gekko bestaat alleen in Oliver Stone’s creatie, hij is niet echt. Wall Street wel.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 1 =